Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - podstawowa opieka zdowotna

16-06-2016

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 – tekst jednolity) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 140 z późn.zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt niniejszego zarządzenia stanowi realizację wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2016 r. nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Przywołana powyżej nowelizacja ustawy o świadczeniach  zmienia podstawę prawną zarządzeń wydawanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto proponowane zmiany dotyczą zwiększenia finansowania świadczeń związanego z zmianami przepisów prawa ogólnie obowiązującego.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu z uwagi na pilność sprawy proszę o przekazanie w terminie do dnia 23 czerwca 2016 roku do godz. 12.00 na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.06.2016 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności