Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

23-01-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przedstawia, w celu wyrażenia opinii, projektowane zarządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Celem zarządzenia jest realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1786 z późn.zm.).

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 29 stycznia 2019 roku na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia CZP.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.01.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności