Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

04-01-2019

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty1).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają przede wszystkim na dodaniu nowych świadczeń w czterech zakresach świadczeń, odpowiadających nowym świadczeniom wprowadzonym do wykazu świadczeń gwarantowanych. W przedmiotowych zakresach utworzono nowe produkty rozliczeniowe, których struktura i wyceny wynikają z taryf świadczeń ogłoszonych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godziny 16:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji w wersji edytowalnej (format Ms Excel) na adres poczty elektronicznej: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl,  wpisując w tytule maila „uwaga do zarządzenia SOK”.

 


1) Podmioty uprawnione – uprawnione podmioty zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938, 2110, 2361 i 2434) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146)

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 04.01.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności