Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18-06-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 poz. 320, z późn.zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt z dnia 15 czerwca 2021 r. zarządzenia Nr …/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w formie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w wersji edytowalnej, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku do godziny 12:00, na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia PSY.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.06.2021 13:11
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności