Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Podstawowa Opieka Zdrowotna

08-06-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez uprawnione podmioty, określone w art. 146 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) oraz w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 320 z późn. zm.), projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Opinie w sprawie projektu przyjmujemy do 18 czerwca 2021 roku, do godz. 12.00, na adres mejlowy: , zgodnie z formatem określonym w załączniku do tego komunikatu (w wersji edytowalnej Excel).

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 08.06.2021 18:04
Aktualizacja informacji: 08.06.2021 18:04
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności