Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem

19-11-2021

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1285, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem  w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 3 grudnia 2021 r. do g. 12:00, wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: , wpisując w tytule wiadomości „uwagi DOK".

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 19.11.2021 15:02
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności