Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

15-10-2015

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Propozycje przedstawianych zmian w zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne dotyczą:

  • wprowadzenia dla świadczeniodawców możliwości odwołania się do Prezesa Funduszu od stanowiska dyrektora Oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku o indywidualne rozliczenie świadczenia,
  • rozszerzenia wskazań do leczenia zgorzeli gazowej o rozpoznania wg ICD-10: R02 Zgorzel niesklasyfikowana gdzie indziej i L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry,
  • rozszerzenia listy procedur wykonywanych w zabiegach laryngologicznych u dzieci, o procedury anestezjologiczne wg ICD-9: 100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin), 100.02 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin), 100.03 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (powyżej 4 godzin),
  • wprowadzenia możliwości rozliczania świadczeń z grupy Q15 związanych z leczeniem zatorowości płucnej w zakresie kardiochirurgia.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 5 listopada 2015 r. na adres e-mail:

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 15.10.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 15.10.2015 15:01
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności