Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne, poz, psychiatria

30-05-2016

Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii, projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu.

Projektowane zarządzenie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu opieki psychologicznej i położnej POZ, kobietom od 21. tygodnia ciąży i w połogu (6 tyg. po porodzie), u których w trakcie trwania ciąży rozpoznano wady rozwojowe płodu. Jednocześnie projekt przewiduje możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego dla rodzin tych kobiet.

Opinie w sprawie treści przedmiotowego projektu zarządzenia proszę przekazywać w terminie do dnia 14 czerwca 2016 roku na adres e-mail:

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 30.05.2016 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności