Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – opieka paliatywna i hospicyjna

26-03-2018

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

W projekcie zarządzenia wprowadzono zmiany, które pozwolą na monitorowanie czasu trwania wizyty lub porady personelu medycznego w domu pacjenta. Ponadto, publikacja projektu zarządzenia związana jest z potrzebą ujednolicenia treści obecnie obowiązującego zarządzenia, wynikającą z jego dotychczasowych zmian.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 16 kwietnia 2018 roku, na adres e-mail: , w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi OPH”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 26.03.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności