Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

05-10-2018

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przedstawia, w celu wyrażenia opinii, projektowane zarządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Celem zarządzenia jest realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1786).

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 11 października 2018 roku na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia CZP.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 05.10.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności