Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - programy zdrowotne

15-02-2018

Projekt zarządzenia stanowi realizację zmian w kryteriach oceny ofert wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2364).

W porównaniu do zarządzenia Nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne, poprzedzającego niniejsze zarządzenie wprowadzono dwa nowe zakresy: „10.1450.159.02 - PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH - część położniczo-ginekologiczna” oraz „10.1210.159.02 - PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH  - część genetyczna”.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 2 marca 2018 roku na adres e-mail: wpisując w treść maila „uwagi PRO”,  zgodnie ze wzorem tabeli w wersji edytowalnej w formacie Microsoft Excel:

Nazwa instytucji/osoby wnoszącej uwagi: Nr paragrafu/artykułu/punktu/załącznika Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
       
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 15.02.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności