Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - rehabilitacja lecznicza

28-09-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne.

Zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie zarządzenia polegają na wyodrębnieniu dwóch grup rozliczeniowych JGP w rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej dla pacjentów z wybranymi chorobami demielinizacyjnymi i reumatoidalnymi.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać do dnia 19 października 2017 roku na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 28.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 28.09.2017 13:59
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności