Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

25-02-2022

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać do dnia 14 marca 2022 r., na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 25.02.2022 08:16
Aktualizacja informacji: 25.02.2022 09:58
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności