Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

16-11-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty1).

Projektowane zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Duża liczba zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 73/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, spowodowała konieczność opracowania nowego zarządzenia.

W porównaniu do zarządzenia Nr 73/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r., uwzględniono wszystkie zmiany, które zostały dokonane zarządzeniami zmieniającymi (w liczbie siedmiu) oraz zmodyfikowano wartość punktową produktu rozliczeniowego dializa otrzewnowa w zakresie dializoterapia otrzewnowa, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia można przesyłać do 30 listopada 2017 roku do godz. 16.00, na adres e-mail: zgodnie z poniższym wzorem, w wersji edytowalnej excel (Tabela do pobrania), wpisując w temacie e-maila „uwagi SOK”.

 

Lp.

Podmiot przekazujący uwagi

Nr paragrafu/
punktu/
załącznika

Treść uwag

Uzasadnienie/ propozycja zmiany

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Wzór Tabeli

 


1) Uprawnione podmioty zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Aktualizacja informacji: 16.11.2017 14:33
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności