Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - zaopatrzenie w wyroby medyczne

24-09-2015

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty, projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Nowelizacja zarządzenia związana jest z wprowadzeniem audiofonologa, jako osoby uprawnionej do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z zakresu protetyki słuchu, oraz z wprowadzeniem wydruku różnicowego załącznika nr 2 do umowy „Wykaz podwykonawców”.

Opinie do projektu zarządzenia można przesyłać do Funduszu w terminie do 9 października 2015 r., na adres e-mail: .

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 24.09.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 24.09.2015 11:10
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności