Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – zaopatrzenie w wyroby medyczne

19-09-2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu zarządzenia do dnia 26 września 2018 roku, na adres e-mail: .

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 19.09.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności