Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunków zawierania i realizacji umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23-03-2018

Komunikat stanowiący sprostowanie do komunikatu w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzajach
: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w załączniku nr 1 projektowanego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawieraniai realizacji umów w rodzajach: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: 04.5162.003.02 - świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych, doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej w postaci błędu wyceny wagi punktowej produktów rozliczeniowych. Zgodnie z zastosowaną zmianą polegającą na skorygowaniu wartości punktowych świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, zwiększając  wagę punktu stosownie o 4 % dla świadczeń stacjonarnych psychiatrycznych oraz o 6% dla świadczeń stacjonarnych psychiatrycznych dedykowanym dzieciom i młodzieży, w Katalogu świadczeń w zakresie: 04.5162.003.02 - świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych, powinno być:

Kod produktów rozliczeniowych

Nazwa produktów rozliczeniowych

Jednostka sprawozdawana

Jednostka rozliczeniowa

Waga punktowa produktów rozliczeniowych

5.15.12.0000219

osobodzień w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznym

osobodzień

punkt

10,82

5.15.12.0000220


osobodzień w zakładzie/ oddziale pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznym z korektorem 0,7 - przepustka

osobodzień

punkt

7,57

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z póź.zm.) oraz § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z póź,zm.), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W porównaniu do zarządzenia Nr 59/2017/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 26 lipca 2017 r., które poprzedzone było niniejszym zarządzeniem, wprowadzono zmiany do załącznika nr 1 do zarządzenia stanowiącym katalog zakresów świadczeń, w którym wyodrębniono produkt rozliczeniowy dla turnusu rehabilitacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz turnusu rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych (w celu umożliwienia prowadzenia klarownej sprawozdawczości).
Wykazano także produkty rozliczeniowe z zastosowaniem różnego rodzaju wskaźników korygujących jak: przepustki, pobyt ponad standard czasu, porady w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu w celu jawności i przejrzystości sprawozdawczości oraz rozliczeń. Jednocześnie skorygowano wartości punktowe świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, zwiększając wagę punktu stosownie o 4 % dla świadczeń stacjonarnych psychiatrycznych oraz o 6% dla świadczeń stacjonarnych psychiatrycznych dedykowanym dzieciom i młodzieży w celu pokrycia wzrostu kosztów świadczeń psychiatrycznych ponoszonych przez świadczeniodawców.

Ponad to, w ramach zakresu świadczeń: świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w ramach leczenia pacjentów z grupy rozpoznań ICD 10: F43 - reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, został wydłużony czas pobytu z 43 dni do 70 dni, co stanowi realny czas na przeprowadzenie terapii PTSD.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 06 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia PSYiLU.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 23.03.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 29.03.2018 15:08
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności