Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - wyroby medyczne

24-05-2021

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzaniem umożliwiają realizację świadczeń opieki zdrowotnej Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie” również przez osobę posiadającą ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2018 r. poz. 1269), oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 31 maja 2021 r. do g. 12:00, na adres e-mail: wpisując w tytule maila „Uwagi ZWM".

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.05.2021 09:46
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności