Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - zaopatrzenie w wyroby medyczne

12-09-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 19 września 2019 r. do godziny 16:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem tabeli w wersji edytowalnej Excel.

Tabela do uwag

 

źródło: Depatament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 12.09.2019 10:22
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności