Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - zaopatrzenie w wyroby medyczne

27-01-2021

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem uwarunkowane są włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nowej kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2018 r. poz. 1269).

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 11 lutego 2021 r. do g. 12:00, na adres e-mail: wpisując w tytule maila „Uwagi ZWM".

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 27.01.2021 12:24
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności