Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - zawieranie i realizacja umów - Profil Zaufany

31-12-2019

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty1).

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 7.01.2020 r. Uwagi w formie tabeli należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e - mail: , z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia w sprawie PZ , zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel:

Tabela do pobrania

 


1) Podmioty uprawnione – uprawnione podmioty zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146 ze zm.)

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 31.12.2019 09:55
Źródło: Departament Obsługi Pacjenta
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności