Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie - profilaktyczne programy zdrowotne

05-05-2023

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne (projekt z 4 maja 2023 r.), celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 18 maja 2022 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) - które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: spz.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Tabela do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 05.05.2023 13:01
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności