Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekty zarządzeń - kryteria oceny ofert - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie stomatologiczne

06-08-2015

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektów zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

„Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 – tekst jednolity) oraz § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484), właściwe w sprawie podmioty, projekty zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

            Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie barier w dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż., poprawę warunków wczesnego wykrywania i leczenia próchnicy oraz stworzenie warunków dla skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej u dzieci i młodzieży.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę o przekazanie w terminie do dnia 19 sierpnia 2015 roku do godz. 12.00 na adres e-mail

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 06.08.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 06.08.2015 16:05
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności