Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 1/2003

21-08-2003

Uchwała Nr 1/2003
z dnia 23 maja 2003 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu działania Rady stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulaminu działania Rady (Dz. U. Nr 56, poz. 502), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

Na stanowisko zastępcy Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia wybiera się Pana Rudolfa Borusiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności