Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2004

09-06-2004

Uchwała Nr 13/2004

z dnia 3 czerwca 2004 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmiany Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004

Na podstawie art. 110 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 111 ust. 1 w związku art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Ministra Zdrowia za pośrednictwem Zarządu Funduszu, wprowadza zmiany do Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004, określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz ZALESKI


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 9.06.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.06.2004 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności