Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2014/II

26-06-2014

Uchwała Nr 13/2014/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdaniadziałalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2014 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 17 czerwca 2014 r. wniosku Prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2014 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2014 roku.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2014 roku oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2014 roku " stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zastępca Przewodniczącego Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 26.06.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 27.06.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności