Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 17/2022/IV

20-07-2022

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy.

Uchwała Nr 17/2022/IV

Źródło: Biuro Rady Funduszu

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 20.07.2022 14:24
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności