Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2008/I

16-06-2008

Uchwała Nr 18/2008/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2008 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 4 czerwca 2008 r. wniosku Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2008 r.", przyjmuje okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2008 r.
  2. Okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2008 r. oraz dokument: "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2008 r." stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Gryza


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności