Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2003

10-10-2003

Uchwała Nr 19/2003
z dnia 10 października 2003 r.

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268) w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003r. W sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 481)

uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia popiera stanowisko Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zmiany planu finansowego Funduszu na 2004 rok - przyjętego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów zarządzeniem z dnia 30 września 2003r. - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności