Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 20/2008/I

16-06-2008

Uchwała Nr 20/2008/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r. przedstawione przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 4 czerwca 2008 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Gryza


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.08.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności