Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 21/2003

10-10-2003

Uchwała Nr 21/2003
z dnia 10 października 2003 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie powołania Zastępcy Prezesa do spraw medycznych

Na podstawie art. 43 ust. 3 w związku z art. 43 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268), na wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Pana Andrzeja Majewskiego na stanowisko zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych z dniem 10 października 2003r.

2. Ustala się Panu Andrzejowi Majewskiemu wynagrodzenie w wysokości 5,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności