Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 2/2020/IV

01-09-2020

Uchwała Nr 2/2020/IV
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wybiera Pana Rudolfa Borusiewicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                              Rudolf Borusiewicz

                                                                                              Piotr Ciompa

                                                                                              Małgorzata Gałązka-Sobotka

                                                                                              Jarosław Janas

                                                                                              Joanna Anna Jończyk

                                                                                              Anna Karczmarz

                                                                                              Krystyna Machulak

                                                                                              Maria Jolanta Ochman

                                                                                              Michał Edward Skoczylas

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.09.2020 10:42
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności