Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 24/2009/I

10-09-2009

Uchwała Nr 24/2009/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2009 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 27 sierpnia 2009 r. wniosku Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2009 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2009 r.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2009 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2009 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Zastępca Przewodniczącego Rady
      Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 10.09.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.09.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności