Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 30/2016/III

21-12-2016

UCHWAŁA Nr 30/2016/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2016 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, 1807, 1860 i 1948), Rada Funduszu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 grudnia 2016 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Finansowych, działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2016 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 21.12.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 21.12.2016 12:43
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności