Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 30/2022/IV

23-12-2022

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 31/2021/IV Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Racławickiej w Krakowie służebnością przesyłu.

Uchwała Nr 30/2022/IV

Źródło: Biuro Rady Funduszu

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.12.2022 11:32
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności