Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 3/2023/IV

08-02-2023

w sprawie skorzystania z prawa opcji przewidzianego w umowie o badanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 3/2023/IV

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 08.02.2023 15:34
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności