Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 35/2013/II

20-12-2013

Uchwała Nr 35/2013/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdaniadziałalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2013 r.

 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 12 grudnia 2013 r. wniosku Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2013 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2013 r.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2013 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2013 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 20.12.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.12.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności