Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 40/2008/I

16-12-2008

Uchwała Nr 40/2008/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2008 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 3 grudnia 2008 r. wniosku Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2008 roku", przyjmuje okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2008 r.
  2. Okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2008 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2008 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
       Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr GRYZA


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 16.12.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.12.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności