Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2003

21-08-2003

Uchwała Nr 4/2003
z dnia 23 maja 2003 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie powołania Zastępcy Prezesa do spraw medycznych

Na podstawie art. 43 ust. 3, w związku z art. 43 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.), na wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Pana Mirosława Wojciecha Manickiego na stanowisko zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych.

2. Ustala Panu Mirosławowi Wojciechowi Manickiemu wynagrodzenie w wysokości 5,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności