Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2023/IV

08-02-2023

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 4/2023/IV

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 08.02.2023 15:38
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności