Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 5/2003

21-08-2003

Uchwała Nr 5/2003
z dnia 12 czerwca 2003 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie Przyjęcia Regulaminu Działania Zarządu
Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania Regulamin Działania Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności