Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 5/2015/III

26-06-2015

UCHWAŁA Nr 5/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), Rada Funduszu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 16 czerwca 2015 r. wniosku Prezesa NFZ przyjmuje roczne Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r., stanowiące załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Rudolf Borusiewicz

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2014 ROK

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 26.06.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 29.06.2015 10:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności