Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 6/2003

21-08-2003

Uchwała Nr 6/2003
z dnia 12 czerwca 2003 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z przedłożeniem przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia Systemu wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązuje się Zarząd Funduszu do niezwłocznego podjęcia działań w celu zmiany Systemu wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, a zwłaszcza:

1) ograniczenie wysokości wynagrodzeń pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, dostosowując wysokość wynagrodzeń do trudnej sytuacji finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) odstąpienie od indeksacji wynagrodzeń oraz od dodatków niezwiązanych z efektami pracy (dodatek stażowy i nagroda jubileuszowa),

3) zbliżenie poziomu wynagrodzeń pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia między Centralą Funduszu a jego oddziałami,

4) wyrównanie poziomu wynagrodzeń pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia między oddziałami Funduszu,

5) uczynienie systemu wynagrodzeń jawnym i przejrzystym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności