Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała NR 6/2015/III

29-06-2015

UCHWAŁA Nr 6/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2015 r.

 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 15 czerwca 2015 r. wniosku Prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2015 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2015r.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2015r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2015 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Rudolf Borusiewicz

 

Załącznik do Uchwały Nr 6/2015/III

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 29.06.2015 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności