Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2003

21-08-2003

Uchwała Nr 7/2003
z dnia 12 czerwca 2003 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 41 ust 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z przedłożeniem, przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia, Regulaminu wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązuje się Zarząd Funduszu do niezwłocznego podjęcia działań w celu zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, a zwłaszcza:

1) obniżenie wysokości wynagrodzeń pracowników Funduszu, dostosowując wysokość wynagrodzeń do trudnej sytuacji finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) odstąpienie od indeksacji wynagrodzeń oraz dodatków niezwiązanych z efektami pracy (dodatek stażowy i nagroda jubileuszowa),

3) zbliżenie poziomu wynagrodzeń pracowników Funduszu między Centralą Funduszu a jego oddziałami,

4) wyrównanie poziomu wynagrodzeń pracowników Funduszu między oddziałami Funduszu,

5) dostosowanie Regulaminu do obowiązującego prawa, w tym do ustawy powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia do podjęcia działań w celu objęcia pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia ograniczeniami analogicznymi do zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 z późn. zm.).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności