Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2023/IV

03-03-2023

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego.

Uchwała Nr 7/2023/IV

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 03.03.2023 16:38
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności