Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 9/2003

21-08-2003

Uchwała Nr 9/2003
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 481), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczaca
prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności