Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 127/2003

23-07-2003

UCHWAŁA NR 127/2003
z dnia 23 czerwca 2003 r.
Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia z siedzibą w Krakowie do dokonania określonych czynności

Na podstawie art. 43 ust. 8 i art 43 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela sie pełnomocnictwa Panu Rafałowi Deji - Dyrektorowi Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do

  1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę światłowodowej macierzy dyskowej wraz z osprzętem. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosi 430.000,00 zł;
  2. zawarcia umowy z oferentem wybranym w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Manicki - p.o. Prezesa Funduszu, Zastępca Prezesa ds. medycznych

Marek Kondracki - Zastępca Prezesa ds. służb mundurowych

Marek Mazur - Zastępca Prezesa ds. finansowych


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności