Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 128/2003

23-07-2003

UCHWAŁA NR 128/2003
z dnia 23 czerwca 2003 r.
Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu do dokonania określonych czynności

Na podstawie art. 43 ust. 8 i art 43 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 i Nr, poz 660), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela sie pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Stangierskiemu - Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do:

  1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
    a) modernizację dwóch serwerów IBM iSeries model 820, znajdujących się w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Grunwaldzkiej 158. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosi 800.000,00 zł;
    b) świadczenie usług z zakresu sprzątania pomieszczeń biurowych budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 i ul. Piekary 14/15 oraz sprzątania terenu wokół budynku przy ul. Grunwaldzkiej 158 i parkingu przy ul. Babimojskiej w okresie 12 miesięcy. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosi 200.000,00 zł;
  2. zawarcia umów z oferentami wybranymi w postepowaniach, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Manicki - p.o. Prezesa Funduszu, Zastępca Prezesa ds. medycznych

Marek Kondracki - Zastępca Prezesa ds. służb mundurowych

Marek Mazur - Zastępca Prezesa ds. finansowych


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych
Wszystkie aktualności