Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 163/2004

02-07-2004

Uchwała Nr 163/2004
z dnia 1 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmiany ceny maksymalnej punktu rozliczeniowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się maksymalną cenę punktu rozliczeniowego za świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna przyjętą Uchwałą nr 276/2003 z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych stosowanych w procesie kontraktacji na 2004 r.

2. Maksymalna cena punktu rozliczeniowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna za świadczenia zdrowotne od 1 lipca 2004 r. wynosi 9,0 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu NFZ:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 2.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności